dijous, 18 d’octubre de 2012

Drogues


Com estudiants d’educació social i per tant, inexperts en la matèria, ens hem proposat informa a nivell general sobre què són les drogues, els tipus de drogues que hi ha, perquè es consumeix drogues i les seves conseqüències.
No obstant, el nostre principal objectiu no es tant  el que, sinó el què. En aquest blog, el nostre principal protagonista sou vosaltres, els lectors perque volem que a partir dels vostres coneixements i experiències comenteu i serviu d’ajuda per altres individus.      1. Què són les drogues?

Una droga és una substància que pot modificar el pensament, les sensacions i les emocions de la persona que la consumeix. Les drogues tenen la capacitat de canviar el comportament i, a la llarga, la manera de ser.
Algunes drogues es consideren legals i d'altres, il•legals. 
El fet que un tipus de droga es consideri legal (com passa amb l’alcohol o el tabac) implica tan sols una regulació diferent de la producció i de la comercialització, i en cap cas vol dir que no sigui perillosa.
Totes les drogues comporten un risc i no hi ha cap consum que es pugui considerar totalment segur. 
El risc resulta de la combinació de tres factors: els efectes que provoca la substància, la manera com es fa servir (la dosi, la forma d’administrar-la, els efectes que es volen obtenir consumint-la...) i la vulnerabilitat del consumidor.
        2. Tipus de drogues


Hi ha diferents tipus de drogues i encara que els seus efectes poden variar, el dany integral sempre és el mateix.
Existeixen diversos tipus de drogues i és necessari destacar entre l'ús de substàncies químiques amb finalitats mèdiques i l'abús en el seu consum, amb finalitats addictives.

Hi ha drogues legals i socialment admeses com ara:L'alcohol és una de les drogues d'ús més antiga és legal i per això hi ha una amplia acceptació en la cultura mediterrània. És una droga amb alt poder addictiu, ja sigui per la tolerància social i la seva fàcil adquisició la converteixen en una substància 'domèstica', amb presència constant en la nostra cultura occidental.

Riscos orgànics:

Gastritis i úlcera gastroduodenal
Cirrosi hepàtica
Pancreatitis
Cardiopaties i alteracions vasculars
Deteriorament neurològic
Demència alcohòlica
Disfuncions sexuals i impotència
Riscos psicològics:

Pèrdua de memòria
Dificultats d'aprenentatge
Trastorns depressius
La nicotina és un alcaloide extremadament addictiu, que actua com a estimulant i sedant del sistema nerviós central. La seva ingestió té com resultat un estímul gairebé immediat perquè produeix una descàrrega d'epinefrina de l'escorça suprarrenal. Al igual que l’alcohol, també és legal.
Riscos orgànics:

Disminució de la capacitat pulmonar, bronquitis crònica, emfisema i càncer de pulmó
Angina de pit, infart de miocardi i altres accidents vasculars
Piorrea i alteracions periodontals
Faringitis i laringitis
Gastritis, úlcera gastroduodenal i càncer d'estómac
Càncer de boca, laringe, esòfag, ronyó i bufeta
Hipertensió
Disfuncions sexuals
Riscos psicològics:

Ansietat i depressió lligades a la dificultat per deixar-ne el consum.
Drogues il·legals: 
Riscos orgànics:
Alteracions neuropsiquiàtriques
Respiratoris: bronquitis o enfisemes pulmonars
Hipotensió i alteracions de la freqüència cardíaca
Problemes dentals


Riscos psicològics:
Trastorns de la memòria, la concentració i l'aprenentatge
Trastorns psicomotors o en l'execució de tasques complexes
Reaccions d'ansietat i pànic
Possible augment de la depressió
Desenvolupament d'esquizofrènia en persones amb predisposició a això.

 
 

Riscos orgànics:
Alteracions neuropsiquiàtriques
Taquicàrdia i hipertensió
Angina de pit i infart de miocardi
Infarts i hemorràgies cerebrals
Pèrdua de la gana
Pèrdua d'olfacte, sinusitis, hemorràgia nasal i perforació de septe nasal
Insomni

Riscos psicològics:
Ansietat i pànic
Idees paranoides i depressió
Brots psicòtics
ubstàncies psicoestimulants derivades majoritàriament de les anfetamines. Es presenten habitualment en forma de comprimits, amb colors i logotips cridaners, sent denominades vulgarment “pastilles”.

Riscos orgànics:

Arítmia, taquicàrdia i cardiopatia isquèmica
Hemorràgies i infarts cerebrals
Possible neurotoxicitat (mort de neurones)
Augment ràpid de la temperatura corporal (hipertèrmia maligna) i convulsions
Insuficiència renal, rabdomiòlisi i coagulopatia
Insuficiència hepàtica

Riscos psicològics:

Crisis d'ansietat
Trastorns depressius
Alteracions psicòtiques

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada