dilluns, 22 d’octubre de 2012

Factors de riscEntenem per factor de risc, aquelles situacions o característiques que augmenten la probabilitat de que un individu s’iniciï en el consum de drogues i que, conseqüentment, acabi tenint problemes amb aquestes substàncies.
Per altra banda, la protecció  impedeixen el consum d’aquestes.
Tots dos depenen de factors personals, quan es fa referència a la pròpia persona i de factors ambientals, quan es fa referència a l’entorn que els rodeja.


Factors de risc:

A nivell personal podem trobar :


-          L’edat: l’adolescència és un període crític en la vida d’una persona. L’individu deixa de ser un nen o una nena per comportar-se com un adult, es generen conflictes i se sent perdut i confós.
-          Manca d’informació: han d’estar molt informats sobre les conseqüències que pot tenir el fet de consumir drogues.
-          Nivells baixos d’autoestima: tant pel que fa a com es perceben a si mateixos, com què en pensen els altres d’ells.
-          Absència de normes i límits, i dificultat per assumirresponsabilitats.
No poder controlar la seva pròpia conducta. No fer-se responsable davant dels seus propis problemes.
 

A nivell d’oci i temps lliure:


-          Manca d’aficions personals i d’aficions familiars compartides. I associació dels cap de setmana amb el “descontrol”.

 A nivell de relacions familiars:
-          Manca de comunicació a la família: que pot donar un aïllament emocional important.
-          Actitud permissiva dels pares i mares davant del consum de drogues.
-          Pares i mares que han perdut l’autoritat davant dels fills i filles (el nen/a no els veu com a un referent o model).
-          Dificultat per fixar límits: tant dolent serà ser massa permissiu, com ser massa rígid.
-          Situació familiar pot produir canvis bruscos de comportament i un augment d’ansietat en els fills i filles.
-     També els poden dur a dependre del grup d’amics o, al contrari, a no voler fer relacions grupals.
-          Sobreexigències: excés d’expectatives posades en el fill o la filla. Això pot afavorir la manca de motivació.


A nivell de relacions a l’escola:


-          Dificultat d’adaptació: poca motivació, absentisme escolar, i poc rendiment acadèmic.
 
 
A nivell de relacions amb el grup:


-          Excessiva dependència del grup.
-          Relacions amb grups que són consumidors.
-          Poca o nul·la facilitat per establir relacions socials.

Factors de protecció:

A nivell personal:

-          Tenir un concepte positiu d’un mateix (autoestima adequada).
-          Tenir capacitat per assumir responsabilitats i prendre decisions.
-          Tenir un autocontrol emocional i conductual.
-          Disposar d’adults de referència que el recolzin (pares i mares, tutors, germans...).
 

A nivell d’oci:

-          Tenir inquietuds culturals, esportives i compartir l’espai d’oci amb la família i els amics.
-          Tenir diverses aficions, no només el model consumista.


A nivell de relacions familiars:

-     Veure en els progenitors unes figures d’autoritat i de referència, alhora que un recolzament.
-          Mostrar un reconeixement i una acceptació del fill o la filla. Ajut per superar els fracassos, i motivació davant dels progressos.
 

A nivell de relacions a l’escola:

-          Estar integrat en la dinàmica escolar i en el grup classe.
-          Mantenir uns hàbits d’estudi.
 

A nivell de relació amb el seu grup d’iguals:

-          Tenir una xarxa àmplia d’amics.
-          Saber prendre decisions personals.
-          Tenir una bona capacitat per establir relacions socials.


Per saber-ne més:

- http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adicciones/337516.html
- http://www.coruna.es/servlet/Satellite?argIdioma=es&c=Page&cid=1238384400475&pagename=CorunaSinDrogas%2FPage%2FGenerico-Page-Generica
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada